Beslut från disciplinnämnden

Publicerad: Thursday, September 14, 2017

SDE-spelaren Phoebe Staenz frias av disciplinnämnden efter en anmälan för kicking.

Anmälan gjordes i efterhand vid en situationsgranskning av video från matchen.

Disciplinnämndens kommentar:

Anmälan har inte gjorts av domare som själv sett händelsen på isen utan baseras helt på en granskning av filmmaterialet. Enligt nämnden är det av befintligt filmmaterial inte utrett att Phoebe Staenz utdelat vad som kan bedömas vara en bestraffningsbar spark eller att hon har gjort sig skyldig till någon annan förseelse som bör föranleda en bestraffning från nämndens sida.

winners-16-17.jpg