Beslut från disciplinnämnden

Publicerad: Wednesday, September 27, 2017

SDE-spelaren Kayleigh Hamers döms av disciplinnämnden till fem matchers avstängning för en otillåten tackling.

Anmälan gjordes i efterhand vid en situationsgranskning av video från matchen mellan HV 71 och SDE HF den 24 september. Avstängning fr.o.m. den 26 september 2017 t.o.m. den 15 oktober 2017. Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher.

Disciplinnämndens kommentar:

Nämnden anser att filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det alltså utrett att Kayleigh Hamers har utdelat en ”illegal hit”, dessutom med onödig kraft på en spelare som inte hade någon möjlighet att förbereda sig på tacklingen och som också blev skadad. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

  • Tacklingen utdelades med stor kraft.
  • Tacklingen utdelades på en spelare som var oförberedd på att ta emot den.
  • Förseelsen innebar stor skaderisk och skada uppstod.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Regelboken regel 169.

winners-16-17.jpg