Beslut i disciplinnämnden

Publicerad: Friday, September 29, 2017

Djurgårdens spelare Hanna Olsson stängs av i fem matcher efter disciplinnämndens beslut under fredagen. 

Det var i matchen mot Linköping som Olsson visades ut för match penalty efter en tackling.

Kommentar från disciplinnämnden:

Det finns inte anledning att betvivla domarens uppgift om att tacklingen träffade huvudet på motspelaren. Filmsekvensen ger vidare stöd för dessa uppgifter. Nämnden finner det alltså utrett att Hanna Olsson gjort sig skyldig till tackling mot huvudet som lett till skada. Förseelsen bör därmed föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra matcher, inklusive den automatiska avstängning som följer vid ett match penalty. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
• Tacklingen träffar huvudet på motspelaren
• Tacklingen innebär stor skaderisk och motspelaren blev också skadad.
Nämnden finner att det föreligger synnerliga skäl att undanta internationellt spel med landslag från den avstängning som Hanna Olsson nu ådöms.

winners-16-17.jpg