Ett beslut från disciplinnämnden

Publicerad: Wednesday, December 13, 2017

Svenska Ishockeyförbundet meddelar idag att disciplinnämnden beslutat att stänga av Elin Lundberg, Leksands IF i fyra matcher för tackling mot huvudet.

Det var efter matchen mot Göteborg HC den 9 december som Leksandsspelaren Elin Lundberg anmäldes till disciplinnämnden.

Disciplinnämndens kommentar:

Filmsekvensen ger stöd åt uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det alltså utrett att Elin Lundberg gjort sig skyldig till tackling mot huvudet som är vårdslös. Förseelsen bör därmed föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

  • Tacklingen är klart onödig och respektlös.
  • Tacklingen innebär stor skaderisk.

Avstängning fr.o.m. den 11 december 2017 t.o.m. den 14 januari 2018.

winners-16-17.jpg